846 STEELKOTE MC HS ZINC PRIMER
Wrzesień 18, 2018
848 STEELKOTE MC HS PRIMER
Wrzesień 18, 2018
Pokaż wszystkie

847 STEELKOTE MC AL PRIMER


Jednoskładnikowa, poliuretanowa farba podkładowa/uszczelniająca utwardzana wilgocią atmosferyczną, do stosowania na różnych powierzchniach metalowych. Doskonały produkt do antykorozyjnej ochrony stali piaskowanej do poziomu Sa2-2½, stali walcowanej na zimno, wstępnie obrobionego aluminium i podłoża ocynkowanego. Farba podkładowa dla powierzchni stalowych oczyszczonych ręcznie do stopnia ST 2-3 i farba uszczelniająca dla starych systemów malarskich opartych o farby jedno- i dwuskładnikowe.

Compare

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• technologia utwardzania wilgocią atmosferyczną;
• doskonała farba konserwacyjna;
• możliwość stosowania w każdych warunkach atmosferycznych;
• możliwość aplikacji pędzlem, wałkiem lub urządzeniami do
natrysku;
• technologia cienkowarstwowa, dobre właściwości penetrujące
i uszczelniające;
• odporność temperaturowa do 180°C;
• 50-letnia sprawdzona technologia Bayer (Fortis Coatings).


WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości estetyczne produktu:
Połysk: Półpołysk
Kolor: Aluminium
Zawartość części stałych: ±48% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 460 g/l
Gęstość: ±1,2 kg/l w temp. 20°C (wymieszany produkt)
Grubość powłoki na sucho: Standardowo: 20-40 μm (w zależności od metody aplikacji)
Wydajność teoretyczna: Sucha powłoka o grubości 20 μm – 24,0 m2/l
Wydajność praktyczna:

Wydajność w praktyce zależy od wielu czynników.
Aplikacja urządzeniami hydrodynamicznymi:
elementy o dużych wymiarach – 70% wydajności teoretycznej,
elementy o małych wymiarach – 50% wydajności teoretycznej.

Odporność temperaturowa: Maksymalnie 180°C (w warunkach suchych)
Czas schnięcia: Czas schnięcia: Przy standardowej grubości warstwy wynoszącej 40 μm i wilgotności względnej 50% (rejestrator BYK): 20°C
Pyłosuchość: 1 godzina
Przemalowanie: 6 godzin (maksymalna przerwa 5 dni)
Suchość manipulacyjna: 4 godziny
W przypadku powłok o większej grubości czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Podczas suszenia i utwardzania wilgotność względna powinna pozostać na poziomie 40-100%.

Facebook