814 STEELKOTE IM TR
Wrzesień 18, 2018
816 STEELKOTE IM MASTIC MIOX
Wrzesień 18, 2018
Pokaż wszystkie

815 STEELKOTE IM MASTIC AL


Dwuskładnikowa, opacowana z surowców odnawialnych, antykorozyjna, pigmentowana aluminium, farba podkładowa/powłoka na bazie specjalnych żywic epoksydowych i zmodyfikowanego utwardzacza fenalkaminowego. Produkt został specjalnie opracowany jako farba podkładowa/powłoka konserwacyjna o wysokiej tolerancji powierzchniowej do aplikacji na powierzchnie oczyszczone ręcznie do stopnia ST-2, stare powłoki lakiernicze, a także powierzchnie piaskowane do poziomu Sa2½. Odporność na wodę i dobre właściwości zwilżające pozwalają na stosowanie produktu w warunkach wysokiej wilgotności względnej (90%, wilgotne powierzchnie). Możliwość przemalowania tym samym preparatem, produktami epoksydowymi i poliuretanowymi, a także produktami z rodziny winylów i alkidów. Bardzo szczelna powłoka, odporna na ścieranie, działanie substancji chemicznych i na zanurzenie w wodzie, nawet przy zastosowaniu jako system jednowarstwowy.

Compare

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• żywica epoksydowa (mastyks) z bioproduktów;
• znaczna wytrzymałość;
• zgodność ze standardem NORSOK;
• nadaje się do użytkowania w zanurzeniu;
• odporność na działanie wody morskiej, dodatkowa ochrona stref
rozprysku;
• bardzo wysoka zawartość części stałych;
• odporność na ścieranie;
• doskonałe właściwości mechaniczne;
• dobre utwardzanie w niskich temperaturach (5°C);
• łatwość aplikacji metodami natryskowymi, jak również za pomocą
pędzla czy wałka;
• produkt nadaje się do stosowania w środowiskach C5-I, C5-M, IM1,
IM-2, IM-3 zgodnie ISO 12944;
• w przypadku zastosowań zewnętrznych, powłokę tę należy
przemalować farbą nawierzchniową aby zapobiec kredowaniu;
• produkt certyfikowany (pod kątem zanurzeń) w połączeniu z
produktem 816 SteelKote IM Mastic Miox, Norsok M501 system 7.


WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości estetyczne produktu:
Połysk: Półmat
Kolor: Aluminium
Zawartość części stałych: ±82% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 160 g/l
Gęstość: ±1,4 kg/l w temp. 20°C (wymieszany produkt)
Grubośc powłoki na sucho: Standardowo: 80-250 μm (w zależności od metody aplikacji)
Wydajność teoretyczna: Sucha powłoka o grubości 125 μm – 6,6 m2/l
Wydajność praktyczna:

Wydajność w praktyce zależy od wielu czynników.
Aplikacja urządzeniami hydrodynamicznymi:
elementy o dużych wymiarach – 70% wydajności teoretycznej,
elementy o małych wymiarach – 50% wydajności teoretycznej.

Odporność temperaturowa: Maksymalnie 200°C (w warunkach suchych)
Czas schnięcia: Przy standardowej grubości warstwy wynoszącej 250 μm i wilgotności względnej 50% (rejestrator BYK): 20°C
Pyłosuchość: 4 godziny
Przemalowanie: 8 godzin
Suchość manipulacyjna: 16 godzin
Maksymalny czas na przemalowanie jest nieograniczony, pod warunkiem, że powierzchnia jest czysta i sucha, wolna od oleju i tłuszczu. W przypadku powłok o większej grubości czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Podczas suszenia i utwardzania wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%. W okresie malowana powierzchnia nie może ulegać zawilgoceniu. Jeśli podczas cyklu utwardzania na powierzchnię dostanie się woda, mogą powstać białe plamy.

Facebook