174i2 DUALCURE SX FINISH 90
Wrzesień 18, 2018
180i2 DUALCURE LX FINISH 90
Wrzesień 18, 2018
Pokaż wszystkie

178i2 DUALCURE DTM FINISH 60


Dwuskładnikowa, szybko utwardzająca się farba o wysokiej zawartości części stałych, opracowana w oparciu o technologię DualCure Chemistry, do stosowania bezpośrednio na metal. Powłoka dla stali poddanej obróbce strumieniowo-ściernej i różnych podłoży żelaznych i nieżelaznych. Opracowana z myślą o szybkiej aplikacji w systemach powłokowych o wysokiej wytrzymałości dla procesów OEM, ACE i procesów powiązanych.

Compare

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• opatentowana technologia NL1034986, USA 8889798,
EP 2238210, CA 2713534;
• technologia cienkopowłokowa;
• utwardzanie bez zastosowania ciepła;
• ograniczenie emisji CO2 do 50%;
• ograniczenie emisji LZO do 70%;
• szybkość realizacji (aplikacja i montaż tego samego dnia),
oszczędność do 40% kosztów;
• wyjątkowa elastyczność oraz wysoka odporność na ścieranie;
• właściwości utrudniające malowanie graffiti; odporność na
wycieranie do 400 MEK;
• właściwości ułatwiające czyszczenie; wysoka wytrzymałość
mechaniczna;
• produkt do stosowania bezpośrednio na metal.


WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości estetyczne produktu:
Połysk:  Półpołysk
Kolor: Standardowe kolory (np. RAL, NCS) i inne na zamówienie
Zawartość części stałych: ±73% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 275 g/l
Gęstość: ±1,35 kg/l w temp. 20°C (wymieszany produkt)
Grubość powłoki na sucho: Standardowo: 100 μm (w zależności od metody aplikacji)
Wydajność teoretyczna: Sucha powłoka o grubości 100 μm – 7,30 m2/l
Wydajność praktyczna:

Wydajność w praktyce zależy od wielu czynników.
Aplikacja urządzeniami hydrodynamicznymi:
elementy o dużych wymiarach – 90% wydajności teoretycznej,
elementy o małych wymiarach – 50% wydajności teoretycznej.

Odporność temperaturowa: Maksymalnie 120°C (w warunkach suchych)
Krycie: Aby uzyskać najlepsze krycie powłoki wierzchniej, niektóre kolory wymagają zastosowania specjalnego odcienia podkładu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z naszym działem technicznym.
Czas schnięcia: Przy wilgotności względnej 75% i standardowej grubości warstwy wynoszącej 100 μm (rejestrator BYK): 20°C
Pyłosuchość: 10 minut
Suchość manipulacyjna: 15 minut
W przypadku powłok o większej grubości czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Podczas suszenia i utwardzania wilgotność względna powinna pozostać na poziomie 50-90%. Im wyższa wilgotność tym szybsze utwardzenie.

Facebook