Wyświetlanie jednego wyniku

 • Wypełniacz

  BARIL SZABLON

  WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
  Właściwości estetyczne produktu:
  Połysk: Matowy
  Kolor: Czrny
  Zawartość części stałych: 58% objętościowo (wymieszany produkt)
  LZO (VOC)*: 380 g/l
  Gęstość: 1,3 kg/l w temp. 20°C (wymieszany produkt)
  Grubość powłoki na sucho: Standardowo: 80-100 μm (w zależności od metody aplikacji)
  Wydajność teoretyczna: Sucha powłoka o grubości 80 μm – 7,5 m2/l
  Wydajność praktyczna:

  Wydajność w praktyce zależy od wielu czynników.
  Aplikacja urządzeniami hydrodynamicznymi:
  elementy o dużych wymiarach – 70% wydajności teoretycznej,
  elementy o małych wymiarach – 50% wydajności teoretycznej.

  Odporność temperaturowa: Maksymalnie 180°C (w warunkach suchych)
  Zawartość cynku: 85%
  Profil piaskowania: (Rz) 40-70 μm
  Krycie: Aby uzyskać najlepsze krycie powłoki wierzchniej, niektóre kolory wymagają zastosowania specjalnego odcienia podkładu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z naszym działem technicznym.
  Czas schnięcia: Przy standardowej grubości warstwy wynoszącej 80 μm i wilgotności względnej 50% (rejestrator BYK): 20°C
  Pyłosuchość: 3 godziny
  Przemalowanie: 8 godzin (maksymalna przerwa 5 dni)
  Suchość manipulacyjna: 6 godzin
  W przypadku powłok o większej grubości czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Podczas suszenia i utwardzania wilgotność względna powinna pozostać na poziomie 40-100%.
  Szybki podgląd

Facebook